ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΕΣΟΔΩΝ-ΓΙΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ-ΟΦΕΙΛΩΝ-ΒΑΣΕΙ-ΤΟΥ-Ν.-4764-2020-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

kya_18440_2021.pdf_ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ