Ένα ακόμη έργο πνοής για τον Δήμο Πηνειού βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησής τουκαι δίνει  μόνιμη και ουσιαστική λύση στην διαχείριση των υδάτων ,παρέχοντας στους κατοίκους της Γαστούνης επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό. Ο οραματικός στόχος και δέσμευση της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου  Ανδρέα Μαρίνου,  γίνεται πράξη.

 

Ο διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Διυλιστηρίου Γαστούνης» προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. βρίσκεται πλέον στη φάση της διαδικασίας ελέγχου των  δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ( «SYCHEM Α.Ε»)  και τις επόμενες μέρες ακολουθεί  η υπογραφή της σύμβασης. Στη συνέχεια και σε διάστημα περίπου 6 μηνών, ο ανάδοχος, μία αξιόπιστη και διεθνούς κύρους εταιρία κατασκευής εξειδικευμένων συστημάτων επεξεργασίας νερού με πολλά έργα στο ενεργητικό της,θα παραδώσει το έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Γαστούνης και των όμορων διαμερισμάτων .

 

Μαρίνος: «Ήταν χρέος μας»

 

«Το έργο του διυλιστηρίου ήταν χρέος μας απέναντι στους κατοίκους της Γαστούνης. Με αυτό εξασφαλίζουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, άριστη ποιότητα πόσιμου νερού με ότι αυτό σημαίνει ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό», δηλώνει ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Ανδρέας Μαρίνος και συνεχίζει:

«Με την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού, από μια εταιρεία διεθνούς κύρους,με πέντε γεωτρήσεις σε ιδιόκτητο οικόπεδοπου αποκτήσαμε ύστερα από αγώνα δίπλα στον υδατόπυργο, παρέχουμε ασφαλές επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό στους κατοίκους της Γαστούνης αλλά και των όμορων διαμερισμάτων. Το πρόβλημα της υδροδότησης λύνεται οριστικά!Συνεχίζουμε με μεγάλα έργα για τον Δήμο Πηνειού».

 

Λειτουργία σε 6 μήνες

 

Η μονάδα επεξεργασίας νερού (διυλιστήριο)  θα εγκατασταθεί σε οικίσκους σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Πηνειού όπου βρίσκεται ο υδατόπυργος της Γαστούνης.

Η επεξεργασία νερού θα γίνεται με τη μέθοδο της οξείδωσης σιδήρου ,  μαγγανίου & αμμωνίας  με την χρήση του απολυμαντικού υποχλωριώδους νατρίου και φίλτρανση με πολυστρωματικά φίλτρα τα οποία περιέχουν ανθρακίτη και χάλικες χαλαζία  ωριαίας παραγωγής 150m3 επεξεργασμένου νερού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές – με σκοπό την παροχή, επί 24ώρου βάσεως, νερού κατάλληλου για πόση από τους κατοίκους

 

Η μονάδα που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, θα ελέγχεται από ειδικό ηλεκτρονικό πίνακα για την απόλυτη  προστασία της, ενώ θα σταματά μόνο για συντήρηση-καθαρισμό. Η παραγωγή των 3.600 κ.μ πόσιμου νερού θα είναι η ελάχιστη ημερήσια παραγόμενη ποσότητα.  Αυτό σημαίνει ότι ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει για κάθε 365 ημέρες πλήρους εργασίας τουλάχιστον 1.314.000 κυβικά μέτρα παραγόμενου πόσιμου νερού. Το τελικά παραγόμενο νερό, θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη του ελληνικού κράτους.