Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ 5ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9Ψ6ΞΩΞΑ-ΥΦΜ