Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση από τον κάτωθι σύνδεσμο:

ΨΞΥΨΩΞΑ-ΜΒ1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΑ ΜΑΙΟΣ