Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Γαστούνης προέκυψε βλάβη σε κεντρικό αγωγό με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε στη διακοπή υδροδότησης έως την αποκατάστασή της από το συνεργείο μας. Γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης το συντομότερο δυνατόν.

 

Εκ του Δήμου Πηνειού