Ψ058ΩΞΑ-7ΩΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 18 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ