ΩΥΓ9ΩΞΑ-Η77 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4ΜΗΝΟΥ 39 ΑΤΟΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ.