Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Ανδρέας Μαρίνος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ελλάδα αποδίδει πρωταρχική σημασία στην προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των ατόμων που ευρίσκονται στην Επικράτειά της.

Η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί λοιπόν κρατική αρμοδιότητα, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνωρίζει και τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορούν να αναλάβουν οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές για την εφαρμογή τους.
Ευρύτερος σκοπός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μεταξύ άλλων και η διαφύλαξη και η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ως Δήμος Πηνειού καλούμαστε, στο βαθμό των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων μας, να προστατεύσουμε, να προωθήσουμε και να αναβαθμίσουμε τα αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα των πολιτών μας στην υγεία, την παιδεία, την εργασία, τη στέγη, την κοινωνική ασφάλιση. Και αυτή η αποστολή δεν είναι πολυτέλεια, είναι το κλειδί της τοπικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, ειδικά αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε σε πόλεμο με την πανδημία, στο επίκεντρο μας παραμένει ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Και ακριβώς αυτή την κρίσιμη περίοδο δεν θα επιτρέψουμε σε όποιους την βλέπουν ως ευκαιρία, να χρησιμοποιήσουν την πανδημία σε βάρος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».