3-21 ΝΕΟ ΤΕΥΔ 28 5 2021

3-21 ΝΕΟ ΤΕΥΔ 28 5 2021_signed

3-21 ENTYΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ_signed

3-21 ΤΕΥΧΗ PDF_signed

20 2021 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΩΑ5ΒΩΞΑ-ΓΩΒ

21PROC008680637_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21PROC008680984_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

21REQ008622893 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ

21REQ008622933 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ

87-Ω09ΔΩΞΑ-ΨΑΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ.ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΑΟΕ 17 2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 200 000 ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΥΨΕΙΔΡΙΑΣ 61ΕΓΩΞΑ-389

ΑΟΕ 168 2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΤΙΚ.ΥΔΡΟΜ. ΚΑΙ ΚΑΤ. ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ (ΑΔΑ ΨΕ8ΣΩΞΑ-Γ7Φ)

ΝΟ 413-ΕΙΣΕΡΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ