Με αφορμή το αίτημα που απέστειλε προς τον Δήμαρχο Πηνειού κ. Ανδρέα Μαρίνο ο ανεξάρτητος δημ. σύμβουλος κ. Π. Θεοδωρακόπουλος, από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου ανακοινώθηκαν τα εξής:

«1/ Ο Δήμαρχος δεν έχει αρμοδιότητα για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το υπέρτατο όργανο διοίκησης του Δήμου συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2/Οι συνεδριάσεις των ΔΣ είναι ανοιχτές για τους εκπροσώπους όλων των έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ.

3/ Όσον αφορά τις απόψεις σας για τον Προϋπολογισμό του Δήμου είναι αναφαίρετο δικαίωμά σας να τις διατυπώσετε εγγράφως.

4/ Τα αιτήματα, άσχετα από ποιόν συντάσσονται, θα πρέπει να υπογράφονται από τον αποστολέα τους».