Ένα ακόμη  μεγάλο έργο δρομολογείται στον Δήμο Πηνειού.  Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Ανδρέας Μαρίνος αξιοποίησαν  τη δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και εξασφάλισαν  έγκριση  χρηματοδότησης  ύψους 800.000 ευρώ για την αποκατάσταση αγροτικής οδού από την Παναγία Καθολική έως τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Γαστούνης-Βαρθολομιού.

Ειδικότερα το έργο αφορά βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού του Δήμου Πηνειού  (μήκους περίπου 3050m και μέσου πλάτους οδοστρώματος πέντε (5) μέτρων) η οποία  χρήζει άμεσης επισκευής προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού της Γαστούνης, καθώς επίσης και  σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στον Αναδασμό Γαστούνης.

Εργασίες που προβλέπονται

Το έργο έχει προϋπολογισμό 793.000,00€ με Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με το έργο αυτό προτείνονται μεταξύ άλλων  βελτιώσεις της αγροτικής οδοποιίας, όπως:

-Εκσκαφές  από αρχής του έργου  και για μήκος 1800 μέτρων περίπου ,  πλάτους 4,00 μέτρων και βάθος 0,40 μέτρων δεξιά πλευρά για την απομάκρυνση των φυτικών υλικών  του δρόμου .  Σε συνέχεια και για μήκος 1250 μέτρων περίπου σε πλάτος  8,0 μέτρων και βάθος 0,30 μέτρα θα γίνει γενική εκσκαφή για την εξυγίανση του οδοστρώματος .

-Τσιμεντοστρώσεις και κατασκευή ιρλανδικών διαβάσεων.

-Όπου είναι απαραίτητο επισκευή ή κατασκευή: τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων.

-Εργασίες ασφαλτόστρωσης με εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης  σε όλη την περιοχή και τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας.

Ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Ανδρέας Μαρίνος δήλωσε: «Δουλεύουμε μεθοδικά και αξιοποιούμε  τις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας και των επιστημονικών συνεργατών μας με στόχο την βελτίωση της  καθημερινότητας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών. Η εργώδης προσπάθειά μας  για αξιοποίηση των  χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος του Δήμου, φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε μαζί με την Κοινωνία για την Κοινωνία, με μεγάλα έργα»