ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6ΑΖΞΩΞΑ-ΘΓΓ