ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΨΗΩΙΩΞΑ-Κ8Ο