ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσίαση στο πλαίσιο της μελέτης με αντικείμενο το «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας»

                                                                    Εναρκτήρια Συνάντηση εργασίας στο Δήμο Πηνειού