Ακόμη ένα μεγάλο έργο, η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Πηνειού ξεκινά ύστερα από την υπογραφή της Δημόσιας Σύμβασης  μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου κ. Ανδρέα Μαρίνου. Το έργο εξασφαλίστηκε με προσωπικό αγώνα του Δημάρχου και ύστερα από μεθοδευμένες ενέργειές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Το έργο που ξεκινά τις επόμενες μέρες, συμβάλει αφενός στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής, διευκολύνοντας την ασφαλή πρόσβασή τους στον τόπο εργασίας τους και τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων, δηλαδή εύκολη πρόσβαση μηχανών και διακίνηση της παραγωγής και αφετέρου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Μαρίνος μετά την υπογραφή της Σύμβασης δήλωσε:

«Άλλη μια μεγάλη μέρα για τον Δήμο Πηνειού όπου υλοποιείται  ακόμη ένα σημαντικό έργο που προγραμματίσαμε και σήμερα συμβασιοποιείται. Είναι το έργο βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας  από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Έργο που προγραμματίσαμε, σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και εκτελέσαμε όπως επίσης το μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού και άλλων σημαντικών έργων με στόχο την ανάπτυξη του Δήμου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Ανάδοχος  αναδείχθηκε η  αξιόπιστη εταιρεία «Ανδρέας και Θεμιστοκλής Νικολετόπουλοι ΑΒΕΤΕ», εταιρεία που αφήνει την υπογραφή της με έργα σταθερά και καθαρά». Ο Δήμαρχος αναφερόμενος σε τεχνικά στοιχεία του έργου τόνισε μεταξύ άλλων: «Το έργο, για το οποίο έδωσα προσωπικό αγώνα για την χρηματοδότησή του, αφορά περίπου 19 χιλιόμετρα οδοποιίας και σύμφωνα με τον κ. Ανδρέα Νικολετόπουλο, το έργο προϋπολογισμού 1.980.865 (με ΦΠΑ 24%)  θα ξεκινήσει μετά τις γιορτές και θα είναι έτοιμο πολύ πριν το χρονοδιάγραμμα, στο μέσον δηλαδή του νέου έτους. Προηγήθηκε  διαυγής διαγωνισμός και το έργο τελικά το ανέλαβε με έκπτωση 17,14% και όχι 63% όπως έγινε στην Αγγινάρα! Και αυτό γιατί η εταιρεία θέλει και μπορεί να το εκτελέσει»

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν: ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γ. Κολοκατίνης, η προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Μαρία Πετροπούλου, η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Δέσποινα Τσάφα, ο ειδικός συνεργάτης του δημάρχου κ. Αντώνης Γιαννικόπουλος και η πρόεδρος της ΤΚ Γαστούνης κ. Μαρία Μητσοπούλου.