Την ανάγκη τήρησης του κανονισμού καθαριότητας και των κανόνων εναπόθεσης αδρανών και ανακυκλώσιμων υλικών επισημαίνουν  για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Ανδρέας Μαρίνος και ο  αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Νίκος Μαφρέδας, ενώ ο Δήμος παραμένει πρωταθλητής στην ανακύκλωση στο νομό Ηλείας.

«Για τον Δήμο Πηνειού η ανακύκλωση είναι σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και μειώνει το κόστος για το Δήμο και τους δημότες», τονίζει ο Δήμαρχος και συνεχίζει: «Αυτός είναι και ο λόγος που έχει ενισχυθεί το προσωπικό καθαριότητας,  εκσυγχρονίζουμε τον στόλο των απορριμματοφόρων μας και έχουμε προμηθευτεί νέους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Νίκος Μαφρέδας έχει την εμπειρία και μαζί με το επαρκές προσωπικό ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες  αλλά και στις απαιτήσεις των συνδημοτών μας, τόσο στην καθαριότητα όσο και στην ανακύκλωση».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας –Ανακύκλωσης κ. Νίκος Μαφρέδας δήλωσε:

«Το  τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της αποκομιδής και  μεταφοράς των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών και  την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. Οι ποσότητες των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων αυξάνονται ποσοτικά και ποιοτικά κάθε έτος καθώς ολοένα γίνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης. Αν και ο Δήμος Πηνειού με την καθοδήγηση του Δημάρχου Ανδρέα Μαρίνου παραμένει πρωταθλητής στην ανακύκλωση στο νομό  Ηλείας,  κάνω έκκληση σε  όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένο αίσθημα ευθύνης στην καθαριότητα αλλά ιδιαίτερα στο θέμα της ανακύκλωσης  του Δήμου, γιατί  ένα λάθος αλλάζει αμέσως όλη την εικόνα του περιεχομένου των κάδων ανακύκλωσης. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Ανδρέα Μαρίνο για την εμπιστοσύνη του και διαβεβαιώνω τους δημότες μας ότι ο  αγώνας μας, με τους συνεργάτες μου και τους εργαζόμενους,  δεν σταματά ποτέ»