Οριστική λύση στο χρονίζων και μείζον πρόβλημα της υδροδότησης της Γαστούνης με επαρκές και καθαρό πόσιμο νερό, δίνει ο Δήμαρχος Πηνειού Ανδρέας Μαρίνος με την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, για την προμήθεια και  εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού.

Η επάρκεια και η ποιότητα πόσιμου νερού για τον δήμο Πηνειού, αποτελούσε όραμα και δέσμευση της Δημοτικής Αρχής του  Ανδρέα Μαρίνου και  σήμερα γίνεται πράξη.

Μαρίνος: «Ήταν χρέος μας»

Απόλυτα ικανοποιημένος για την εξέλιξη, ο Δήμαρχος Πηνειού δήλωσε:

“Το έργο του διυλιστηρίου ήταν χρέος μας απέναντι στους κατοίκους της Γαστούνης. Το νερό είναι το βασικότερο αγαθό της ανθρώπινης διαβίωσης αλλά και η βάση της οικονομικής ζωής. Με το έργο εξασφαλίζουμε για πρώτη φορά άριστη ποιότητα πόσιμου νερού η αν θέλετε με δύο λέξεις, «εμφιαλωμένο, τέλος!». Άλλωστε η κατανάλωση νερού βρύσης είναι πιο οικονομική για τους καταναλωτές και πιο φιλική για το περιβάλλον αφού η πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας νερού βρύσης μειώνει την κατανάλωση πλαστικών μπουκαλιών νερού κατά 17%, σύμφωνα με μελέτη της ΕΕ. Με την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού στο ιδιόκτητο οικόπεδο με πέντε γεωτρήσεις που αποκτήσαμε δίπλα στον υδατόπυργο, παρά τις παλινωδίες της αντιπολίτευσης, εξαλείφουμε μικροβιακούς οργανισμούς και  επικίνδυνα μέταλλα και έτσι διασφαλίζουμε ασφαλές και ποιοτικό πόσιμο νερό στους κατοίκους της Γαστούνης και των όμορων διαμερισμάτων. Το πρόβλημα της υδροδότησης λύνεται οριστικά!

Ήδη για την «Προμήθεια διυλιστηρίου Γαστούνης» έργο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, από τις 14 Ιανουαρίου βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους –ποιότητας. Συνεχίζουμε με μεγάλα έργα για τον Δήμο Πηνειού».

Η λειτουργία της μονάδας

Η μονάδα επεξεργασίας νερού (διυλιστήριο)  θα εγκατασταθεί σε οικίσκους στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Πηνειού όπου βρίσκεται ο υδατόπυργος της Γαστούνης. Η επεξεργασία του νερού θα γίνεται με την μέθοδο της οξείδωσης και επιλεκτικής φίλτρανσης, μέθοδος που βασίζεται επί παγκοσμίως εφαρμοσμένης και παραδεκτής τεχνολογίας. Για την άντληση του ανεπεξέργαστου νερού και την τροφοδοσία της μονάδας, θα εγκατασταθούν δύο κατάλληλες μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες , σχεδιασμένες με το πρότυπο ISO 5199. Η επεξεργασία του νερού θα γίνεται από πολυστρωματικά φίλτρα άμμου, ενώ θα χρησιμοποιούνται μειωμένες ποσότητες χημικών.

Η μονάδα που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, θα ελέγχεται από ειδικό ηλεκτρονικό πίνακα για την απόλυτη  προστασία της, ενώ θα σταματά μόνο για συντήρηση-καθαρισμό. Με την προμήθεια της μονάδας επεξεργασίας νερού λύνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με υψηλές συγκεντρώσεις μαγγανίου, σιδήρου και αμμωνίας.

Η παραγωγή των 3.600 κ.μ πόσιμου νερού θα είναι η ελάχιστη ημερήσια παραγόμενη ποσότητα.  Αυτό σημαίνει ότι ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει για κάθε 365 ημέρες πλήρους εργασίας τουλάχιστον 1.314.000 κυβικά μέτρα παραγόμενου πόσιμου νερού.