Με το ποσόν των 37.200 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Πηνειού από το Υ.Π.ΕΝ. και το Πράσινο Ταμείο μετά από την οριστική  απόφαση για την ένταξη της πρότασης του Δήμου στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»

Ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Ανδρέας Μαρίνος εξέφρασε την ικανοποίησή του  για τη νέα χρηματοδότηση, τονίζοντας ότι ο Δήμος συνεχίζει να εργάζεται και να καταθέτει  ολοκληρωμένες προτάσεις σε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, επ’ ωφελεία των δημοτών του.

Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας ( Σ.Α.Π.)» αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που εκπονούν οι Δήμοι και περιλαμβάνει ένα σύνολο διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με το Ν.4819/2021.

Σκοπός του Σ.Α.Π. είναι να μην υπάρχουν απλά «νησίδες» προσβασιμότητας σε συγκεκριμένα κτίρια ή περιοχές αλλά συνολικές διαδρομές προσβασιμότητας μέσα στην πόλη και τους κοινόχρηστους χώρους.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Πηνειού, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την υλοποίηση έργων, δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων προς όφελος του φυσικού και οικιστικού του περιβάλλοντος, υπέβαλε σχετική πρόταση χρηματοδότησης, προκειμένου να εκπονήσει το δικό του Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας.