Μετά την κατεπείγουσα συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Πηνειού, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος για το Κέντρο Υγείας Γαστούνης.

Το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

«Η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Γαστούνης τόσο σε ιατρικό όσο και σε παραϊατρικό προσωπικό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργία του. Ειδικά μετά την μετακίνηση (μερικώς και στις εφημερίες) , τελευταία δύο ειδικευμένων Γενικών ιατρών σε άλλες υγειονομικές μονάδες καθώς και την παραίτηση ενός ειδικευμένου Γενικού ιατρού το πρόβλημα οξύνθηκε και γίνεται επισφαλής η λειτουργία του για τους ασθενείς. Λόγω της σοβαρής υγειονομικής κρίσης που οφείλεται στην πανδημία από τον κορωνοϊό οι παρεμβάσεις των υπεύθυνων Υγειονομικών Φορέων του Κράτους κρίνονται αναγκαίες έτσι ώστε οι Δομές Υγείας να λειτουργούν απρόσκοπτα και πλήρως στελεχωμένες.
Καλούμε τον Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε. και τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας να δώσουν άμεση λύση σε όλα τα προβλήματα που δημιουργούν σοβαρό ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Γαστούνης».