ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ_2024