Απόλυτη δικαίωση για τον Δήμαρχο Πηνειού κ. Ανδρέα Μαρίνο ύστερα από την Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία παύει η πειθαρχική διαδικασία που είχε κινηθεί εναντίον του ως μέλους του ΔΣ του Συνδέσμου Αποχέτευσης «Ο Ηρακλής».

Ειδικότερα στην απόφαση της Αποκεντρωμένης, που κοινοποιήθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και υπογράφει ο συντονιστής κ. Ν. Παπαθεοδώρου, αναφέρονται τα εξής: «Κρίνουμε ότι δεν στοιχειοθετείται κάποιο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 233 του Ν 3852/2010 πειθαρχικά αδικήματα, ύστερα από την έγγραφη απολογία του κ. Μαρίνου και αποφασίζουμε τη μη εισαγωγή του θέματος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 234 και θέτουμε αυτή στο Αρχείο».

Οι ενορχηστρωτές  της αίολης κατηγορίας κατά του κ. Ανδρέα Μαρίνου όχι μόνο διαψεύστηκαν αλλά είναι πλέον εκτεθειμένοι ηθικά απέναντι στους χρήστες του Συνδέσμου, κατοίκους του Δήμου Πηνειού και του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.

Ο κ. Ανδρέας Μαρίνος ως μέλος του Συνδέσμου «Ο Ηρακλής», κατέβαλε μέγιστες προσπάθειες με πλήθος διαδικαστικών ενεργειών και ανακοινώσεων να αναδείξει , να προβάλλει και να καταγγείλει την κατάλυση κάθε έννοιας νομιμότητας. Με την στάση του αυτή πέτυχε να τεθεί τέλος στις πρακτικές αυθαιρεσίας και να επέλθει η κανονικότητα στον «Ηρακλή».

Ο κ. Ανδρέας Μαρίνος μετά την απόφαση -κόλαφο της Αποκεντρωμένης για τους σκευωρούς,  δήλωσε : “αληθώς πειθαρχικά διωκόμενοι είναι όποιοι επιδιώκουν τη συγκάλυψη και τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και όχι αυτοί που μάχονται υπέρ της νομιμότητας και της διαφάνειας στη δράση της”.