61Η1ΩΞΑ-04Ο 37-24 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ_8112019