Διαβίβαση ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΗΧΠΚΠ για 05-07-2022-ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4)