1.1Η ΣΕΛΙΔΑ_signed

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021_signed

3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021_signed

4.ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 21 NEW_signed

5.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 21_signed

21PROC008102256_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΟΕ 20 2021 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 6ΕΘ3ΩΞΑ-ΖΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ_signed

ΤΕΥΔ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ & ΝΠΔΔ ΕΤΟΥΣ 2021_signed