04 2023 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗ ΨΥΗ0ΩΞΑ-Θ99

10 2023 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 9Τ2ΣΩΞΑ-ΦΧΘ

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΟΕ 250 2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2023 64Η1ΩΞΑ-Σ3Χ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΓΚΙΝΑΡΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 10 5 2023

εισηγηση για ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2 ΝΕΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΘΕΟΔΟΣΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ._ΕΠΙΤΡ.ΔΙΑΓ. ΕΡΓΩΝ _ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10 30 5 2023