ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 20 6 2023