64ΡΨΩΞΑ-ΛΡΓ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΛΟΓΩ COVID19