ΨΗ51ΩΞΑ-9Ν1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2ΜΗΝΟΥ 5 ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ.