ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 03 2023_