Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση από τον κάτωθι σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8 5 2024