Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 19 5 2024