282 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 6ΛΒΘΩΞΑ-ΤΕΒ