Μια ιδιαίτερα σημαντική σύμβαση για την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και τηλεμετρίας/ τηλεελέγχου του υδρευτικού δικτύου του Δήμου Πηνειού υπεγράφη (Τετάρτη 6/7) από τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Μαρίνο  και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της  εξειδικευμένης στην διαχείριση νερού εταιρίας UW Tech Hellas Α.Ε., θυγατρική της Γερμανικής εταιρίας UW Tech GmbH, κ Νικόλαο Παπασαραφιανό.

Ο Δήμος Πηνειού, κάνοντας χρήση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν, συνεχίζει με έργα εκσυγχρονισμού να αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις του, να προχωρά στην υλοποίηση μακρόπνοων και κυρίως καινοτόμων έργων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η επάρκεια του νερού για τους δημότες και τους καταναλωτές.

Στο Δήμο Πηνειού δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ) στο οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού.

Μαρίνος: «Κυνηγήσαμε και πετύχαμε το έργο»

Λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Μαρίνος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για έργο τεράστιας σημασίας αφού μεταξύ άλλων ο Δήμος θα εξασφαλίζει τις αναγκαίες ποσότητες νερού ανά πάσα στιγμή, ακόμη και κατά την τουριστική περίοδο, θα εντοπίζει αφανείς διαρροές και ως εκ τούτου θα μειωθεί το κόστος διανομής νερού εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα νερού μέσω της συνεχούς παρακολούθησης αυτής. Το έργο ήρθε μετά από αγώνες ταχύτητας φωτός του πρώην Γεν, Γραμματέα του Δήμου Γιώργου Παπαδιαμαντόπουλου , της προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δέσποινας Τσάφα και των υπόλοιπων στελεχών. Κυνηγήσαμε το έργο και το πετύχαμε. Είναι ευτυχής επίσης η συγκυρία διότι έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της η ΔΕΥΑ του Δήμου Πηνειού και αυτό το έργο έρχεται να προστεθεί στην ενίσχυση της λειτουργίας της Επιχείρησης η οποία θα εξυπηρετεί τον σκοπό στον οποίο ετάχθη».

Η λειτουργία του συστήματος

Ειδικότερα το σύστημα περιλαμβάνει εξήντα τέσσερις (64) τοπικούς σταθμούς σε διάφορες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πηνειού, καθώς και έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου από όπου πραγματοποιείται η κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση. Όλοι οι σταθμοί διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και ειδικά λογισμικά ώστε να επιτελούν με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο τον σκοπό τους.

Το έργο έχει τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ», είναι προϋπολογισμού συνολικού ποσού 2.000.000 € (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ.

Σημαντική προίκα για τη ΔΕΥΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας κ. Νίκος Παπασαραφιανός, συμφώνησε πως «το έργο είναι σημαντική προίκα για την ΔΕΥΑ του Δήμου Πηνειού» και με την ολοκλήρωσή του θα μειωθεί δραστικά το κόστος παραγωγής και διανομής νερού.

«Με αυτό το σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης οι μηχανικοί και οι τεχνικοί θα μπορούν να πετύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πηνειού» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασαραφιανός.

Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε δεκαπέντε (12) μήνες (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) οπότε εκτιμάται ότι η υλοποίηση του έργου θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.

Παρόντες στην υπογραφή σύμβασης ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Σπ. Βασιλείου, ο γεν. γραμματέας του Δήμου κ. Στ. Στεφανόπουλος, οι αντιδήμαρχοι κκ. Γ. Κολοκατίνης και Σ. Μάλλιαρης , ο πρόεδρος του ΝΠ Πολιτισμού κ. Δ. Βασιλόπουλος, η προϊσταμένη της Τεχνικής υπηρεσίας κ. Δέσποινα Τσάφα, συνεργάτες της και συνεργάτες της αναδόχου εταιρείας.