Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «αποκαταστάσεις ζημιών από τις φυσικές καταστροφές στο Δήμο Πηνειού 2016», προϋπολογισμού 312.637 ευρώ υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πηνειού και της εργοληπτικής επιχείρησης του κ. Γιαννικόπουλου Παναγιώτη.

Το έργο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πηνειού κ. Ανδρέα Μαρίνο, ξεκινά τις επόμενες μέρες.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες πέραν των δύο συμβαλλομένων ήταν: οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Ν. Γεωργόπουλος και Μ. Καλαρίτης, ο εντεταλμένος σύμβουλος κ. Γ. Κολοκατίνης, οι προϊστάμενες των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών κ.κ. Μ. Πετροπούλου και Δ. Τσάφα και η πρόεδρος της Κοινότητας Γαστούνης κ Μ. Μητσοπούλου.