ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ- ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

  • ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ    ΚΙΝ: 6977805122 email: nikosgeor55@gmail.com 
  • ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝ: email:
  • ΚΟΛΟΚΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ   ΚΙΝ:6979296800 email: giorgoskolokatinis@gmail.com
  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  & ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΙΝ:  email
  • ΒΡΥΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΙΝ: email:
  • ΜΑΦΡΕΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΚΙΝ: 6947320318  email: mafredas5@gmail.com    
  • ΣΙΜΩΝ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ