ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ- ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

  • ΜΠΡΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ        ΚΙΝ:6973736181  email: dimitra@gmail.com
  • ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΙΝ:6986782466 ,6970031553 email: giorgosgeorgopolos@gmail.com
  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ   ΚΙΝ: 6976974115 email: d.h.vasilopoulos@gmail.com
  • ΣΙΜΩΝ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  & ΑΘΛΗΣΗΣ

ΚΙΝ: 6936618684 email :simosmalliaris76@gmail.com

  • ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΙΝ: 6980992266  email:  kalaritismixalis@gmail.com

  • ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝ: 6977805122 email: nikosgeor55@gmail.com
  • ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   ΚΙΝ:6906418835  email: ikarampinis@hotmail.com

 

  • ΝΙΚΟΣ ΜΑΦΡΕΔΑΣ – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)  ΚΙΝ: 6947320318  email: mafredas5@gmail.com
  • ΚΟΛΟΚΑΤΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΝ: 6979296800 email: giorgoskolokatinis@gmail.com