ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
(Ταχ. Δ/νση: Διον. Γιατρά 3, Τ.Κ. 27050)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τούμπος Γεώργιος (Ανταποκριτής ΟΓΑ-ΕΛΓΑ) 2623360529
Κοκκώνης Γιάννης (Ανταποκριτής ΟΓΑ-ΕΛΓΑ) 2623360520
ΤΑΜΕΙΟ
Λυκογιάννης Γεώργιος (Ανταποκριτής ΟΓΑ) 2623360521