Έδρα Γαστούνη

Κεντρικό Κτίριο

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ηρώων 18, Τ.Κ 27300

Emaildimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr

Διοικητικές Υπηρεσίες (Πλατεία Ηρώων 18, Γαστούνη Τ.Κ. 27300)

Κοκκορίνος Κωνσταντίνος (Ληξίαρχος)

e-mail: kokkorinos.k@1312.syzefxis.gov.gr

2623360716

Δημοτολόγιο

Παπαγεωργίου Θεόδωρος (Ανταποκριτής ΟΓΑ-ΕΛΓΑ)

2623360713

Παπουτσής Γιάννης (Ανταποκριτής ΟΓΑ)

2623360725

Θεοδωροπούλου Μάρθα (Ανταποκριτής ΟΓΑ-ΕΛΓΑ)

2623360709

Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων

Τηλ. : 2623360708

Φαξ: 2623060702

   

Γραφείο ΙΚΑ

 

Τηλ. : 2623360701 Φαξ: 2623060702