ΚΕΠ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ        

e-mail: d.vartholomiou@kep.gov.gr

Κουσινιώρη Ιωάννα (Προϊσταμένη) 2623360537
Μπουγιουκλή Μαρία 2623360536
ΦΑΞ 2623043811