Κτίριο Σισίνη

Ταχ. Δ/νση.: Σισίνη & Χαλκιοπούλου, Γαστούνη, Τ.Κ. 27300

e-mail: dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr

Μαρίνος Ανδρέας  Δήμαρχος   2623360750
Γραφείο  Δημάρχου
Στεφανόπουλος Ευστάθιος-Κωνσταντίνος  (Γενικός Γραμματέας Δήμου) 2623360767
Τσαγκανέλια Αλεξάνδρα (Ειδικός Συνεργάτης) 2623360758
Αργυρόπουλος Λούης                                                                                                                                                2623360778
 Μαρίνος Λεωνίδας (Ειδικός Συνεργάτης) 2623029120
Γραμματεία Δ.Σ./ Οικονομικής Επιτροπής/ Γραμματεία Δ.Κ. Γαστούνης/Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Σπηλιόπουλος Παναγιώτης (Προϊστάμενος, Ανταποκριτής ΟΓΑ) 2623360768
Καλφιώτη Θεώνη 2623360772
Γιαννικόπουλος Αντώνης (Ειδικός Συνεργάτης) 2623360766
Κεντρικό Πρωτόκολλο
 Δημόπουλος Νικόλαος                                                                                                                                               2623360762
Οικονομική Υπηρεσία
Παναγούλιας Γεώργιος Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 2623360763
Πετροπούλου Μαρία (Προϊσταμένη Διεύθυνσης) 2623360777
Γιαννακόπουλος Άρης 2623360775
Μωραΐτη Ειρήνη (Ανταποκριτής ΟΓΑ-ΕΛΓΑ) 2623360773
Γραφείο Εσόδων
Θεοδωρακόπουλου Τασία 2623360776
2623360774
Κεντρικό Ταμείο
Γιαννικοπούλου Τότα 2623360759
Παπασωτηρακόπουλος Γιώργος (Γραφείο Καταστημάτων Υ.Ε Γαστούνης – Τραγανό) 2623360759