Κτίριο Σισίνη

Ταχ. Δ/νση.: Σισίνη & Χαλκιοπούλου, Γαστούνη, Τ.Κ. 27300

e-mail: dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr

Μαρίνος Ανδρέας  Δήμαρχος   2623360750
Γραφείο  Δημάρχου
Στεφανόπουλος Ευστάθιος-Κωνσταντίνος  (Γενικός Γραμματέας Δήμου) 2623360767
Τσαγκανέλια Αλεξάνδρα
Λουκοπούλου Βασιλική 2623360758
 Ανδριόπουλος Ιωάννης (Ειδικός Συνεργάτης) 2623029120
Διονυσοπούλου Κωνσταντίνα (Ειδικός Συνεργάτης)
Γραμματεία Δ.Σ./ Οικονομικής Επιτροπής/ Γραμματεία Δ.Κ. Γαστούνης/Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Σπηλιόπουλος Παναγιώτης (Προϊστάμενος, Ανταποκριτής ΟΓΑ) 2623360768
Καλφιώτη Θεώνη 2623360772
Γιαννικόπουλος Αντώνης (Ειδικός Συνεργάτης) 2623360723
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Δημόπουλος Νικόλαος 2623360762
Οικονομική Υπηρεσία
Μπράτης ‘Αγγελος Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 2623360763
Πετροπούλου Μαρία (Προϊσταμένη Διεύθυνσης) 2623360771
Γιαννακόπουλος Άρης 2623360775
Μωραΐτη Ειρήνη (Ανταποκριτής ΟΓΑ-ΕΛΓΑ) 2623360773
Βερμές Γεώργιος 2623360776
Γραφείο Εσόδων
Αργυρόπουλος Λούης 2623360777
Τσιώλα Αγορή (Γεωπόνος) 2623360774
Κεντρικό Ταμείο
Γιαννικοπούλου Τότα 2623360759
Παπασωτηρακόπουλος Γιώργος (Γραφείο Καταστημάτων Υ.Ε Γαστούνης – Τραγανό) 2623360759