Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  (Ταχ. Δ/νση: Γ. Γιαννακοπούλου 30, Τ.Κ. 27300)
Tσάφα Δέσποινα (Προϊσταμένη Δ/νσης) 2623360732
Φουντά Ξένη 2623360721
Χριστοδουλόπουλος Περικλής 2623360723
Τσιόλα Αγορή 2623360729
Χατζόπουλος Φώτης 2623360719
Πολυχρονοπούλου Νικολέττα (Ειδικός Συνεργάτης) 2623360731
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Παναγοδήμου Παναγιώτα 2623360715
Email dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr