Δημοτικό Διαμέρισμα Τηλέφωνο
Βαρθολομιό: 2623360525
Γαστούνη: 2623034266
Τραγανό: 2623360916