Τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου Πηνειού, διασώζουν, διαφυλάττουν και αναδεικνύουν την πλούσια λαογραφική κληρονομιά των προγόνων μας .Τα μουσεία αυτά αποτελούν την κιβωτό της λαϊκής σοφίας και γνώσης .Συνδέουν τη συλλογική διαχρονική πορεία του λαού μας με την παρούσα και τις μέλλουσες γενιές . Τα Λαογραφικά Μουσεία του Δήμου χαρακτηρίζονται από τον δήμαρχο Ανδρέα Μαρίνο «πολιτιστικές κυψέλες»  και τυγχάνουν της στήριξης του δήμου.